SLUŽBYSADROVÉ OMIETKY:


Sadrová omietka má veľmi jemnú štruktúru povrchu, preto sa môže použiť aj na omietanie spoločenských a reprezentatívnych priestorov. Pôsobí príjemne a navyše je aktívnym materiálom, ktorý umožňuje stenám dýchať (to neplatí, ak je nanesená na čisto cementový podklad), čím reguluje klímu v miestnosti.

Nie je vhodná pre ľudí, ktorý nemajú radi pocit suchého vzduchu, pretože pohlcuje vlhkosť z prostredia. Fajčiari si musia dať pozor – sadrová omietka absorbuje cigaretový dym, čím natrvalo zosivie a zapácha po dyme. Preto sa neodporúča jej použitie v priestoroch, kde sa ráta s výskytom fajčiarov. Keďže je veľmi háklivá na oškretie, taktiež sa neodporúča do priestorov určených pre malé deti.

Zložkami omietky sú vápno a sadra ako spojivo. V závislosti od typu (tvoreného ďalšími prímesami) je možné sadrovú omietku použiť na celoplošné stierkovanie stropov a stien, na omietanie betónových panelov a murovaných stien, ako podklad pre maliarske a tapetárske práce, na sanáciu trhlín, dier a škár. Pri rekonštrukciách je potrebné pred aplikáciou sadrovej omietky odstrániť starú maľbu až na základ omietky. Následne sa stena impregnuje penetračným náterom. Jadro omietky má hrúbku cca 15 mm. Naň sa aplikuje povrchová vrstva hrubá cca 5 mm, vytvorená z vody, vápna a sadry so zrnitosťou 0,2 mm. Povrchová vrstva sa vyhladí a vytvorí sa tak rovná plocha, ktorú je možné definitívne upraviť farebnou maľbou. Môže byť hladká i filcovaná.
VÁPENNO-CEMENTOVÉ OMIETKY:


Vápenno-cementová omietka v porovnaní so sadrovou omietkou výborne akumuluje teplo a vylepšuje akustickú pohodu. Zároveň sú tieto omietky oproti sadrovým aj lacnejšie. V miestnostiach s prechodne vlhkým ovzduším (kúpeľne, kuchyne) je možné použiť napríklad hladké dvojvrstvové vápenno-cementové omietky. Prvú vrstvu s hrúbkou 15 až 20 mm tvorí vápenno­cementová malta, pri požiadavke vyššej súdržnosti omietky s podkladovým murivom sa používa cementová malta. Druhá vrstva je z jemnej vápennej malty – štuku. Nanáša sa v minimálnej hrúbke 2 až 4 mm. Štruktúra jej povrchu závisí od zrnitosti omietkového plniva.

Zatretá vápenno-cementová a cementová omietka: Používa sa v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou, ale aj tam, kde je omietka vystavená väčšiemu opotrebeniu. Ide o jednovrstvovú omietku v hrúbke 10 až 12 mm z vápenno-cementovej alebo cementovej malty. Povrch sa zatiera dreveným hladidlom.

Hladká cementová omietka: Nanáša sa postupne ako zatretá omietka, ale jej povrch sa uhladí tak, aby neboli viditeľné spoje a rôznosť farebných odtieňov.

Pálená cementová omietka: Je dvojvrstvová a čiastočne vodotesná, preto sa používa v práčovniach, garážach a pod. Jadro z cementovej malty má zvyčajne hrúbku 12 mm. Lícna vrstva sa pripraví z veľmi jemnej cementovej malty, ktorá sa vyhladzuje oceľovým hladidlom a vypaľuje hladením za stáleho zasypávania povrchu omietky cementom a zvlhčovania vodou.

Tepelnoizolačné – perlitové omietky: Vnútorné tepelnoizolačné omietky sú príjemné na dotyk a slúžia na zvýšenie nedostatočného tepelného odporu muriva. Používajú sa napríklad na omietanie nevykurovaných schodísk a pod.

S bielym cementom: Vápenno-cementová suchá omietková zmes s bielym cementom je určená pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Je vyrobená výlučne z prírodných materiálov a vyznačuje sa bielou farbou. Spracováva sa strojom ako jednovrstvová omietka, prípadne ako jadrová vrstva pod ďalšiu ušľachtilú omietku.

Ochranné omietky: Existujú rôzne druhy špeciálnych omietok, ktoré majú za úlohu chrániť zdravie, napr. chránia pred elektrosmogom, používajú sa na odtienenie elektrického poľa a elektromagnetického žiarenia alebo barytová omietka určená predovšetkým pre pracoviská so zdrojmi RTG žiarenia.